Transparentnost

Cílem DiEM25 je odhalit a ukončit neprůhlednost schůzek a summitů evropských institucí a také zveřejnit všechny relevantní dokumenty a protokoly obchodních vyjednávání.#diem25 #LetLightIn


Naše řešení

EU postrádá transparentnost a demokratické procesy. Úředníci se mění, aniž by především občané věděli, že byli jmenováni. Bez transparentnosti neexistuje demokracie. Pokud nevíte, co vaši volení představitelé dělají vaším jménem, nemůžete rozhodování nechat na nich.
Od začátku roku 2016 se DiEM25 snaží prosazovat transparentnost jako základ demokracie. Náš zakladatelský manifest prohlašuje, že průhlednost je předpokladem pro transformaci Evropy a zavedení našeho společného projektu mezi lidi. Naše spolupráce s editorem WikiLeaks a členem Poradního panelu DiEM25 Julianem Assangem je zásadní v naší snaze podporovat a hájit úsilí skutečných šampionů transparentnosti.

Proto jsme v březnu 2016, pouhý měsíc po zahájení naší činnosti, vyzvali členy DiEM z celé Evropy, aby se k nám připojili na naší první oficiální akci a pomohli nám zahájit naši kampaň Transparentnost v Europě teď!, požadující, aby se veškerá rozhodování EU prováděla pod dohledem občanů.
Poté jsme v roce 2017 společně s poslancem Evropského parlamentu Fabio De Masim podali ECB (Evropská centrální banka) žádost o svobodu informací (FOI), aby zveřejnila právní názor, který použila k legitimizaci uvalení kapitálových kontrol na Řecko v létě 2015. Kromě toho jsme spustili naši #GreeksFiles kampaň, aby veřejnost byla o tomto případu informována. Vzhledem k tomu, že naše žádost o transparentnost byla ze strany establishmentu ignorována, v roce 2018 jsme podali na ECB žalobu.

Dne 14. března 2020 byli Evropané poprvé v historii schopni zaujmout místo v předních řadách na setkáních, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti: případ DiEM25 #EuroLeaks zavedl Evropany do tajné, mocné Euroskupiny, která nemá zakotvení v právu ani ve smlouvu. kde jsou přijímána dalekosáhlá rozhodnutí o našich životech.

#Euroleaks je budíček pro všechny politiky v Evropě, aby znovu sloužili občanům Evropy a aby je informovali o všech důležitých rozhodnutích, která se jich týkají.

Protože pouze radikální transparentnost nám pomůže demokratizovat Evropu a legitimizovat její instituce, zůstaňte naladěni na tuto stránku a dozvíte se o nadcházejících kampaních a akcích DiEM25.

První návrh politického dokumentu Podpožte #Euroleaks