Technologická suverenita

DiEM25 věří, že Evropa se může stát majákem naděje, pokud sjednotí politický, sociální a technologický pokrok – čímž se rozkvět všech lidských bytostí stane středem technologických změn. To by mohlo mít transformační dopad v celosvětovém měřítku.#diem25 #TechSovereignty


Technologická suverenita

Technologické monopoly nabyly ohromnou moc, jak formovat to, co vidíme, co a koho slyšíme nebo jak přemýšlíme, bez jakékoli demokratické odpovědnosti za tuto moc. Technologie se stala ústřední formou moci ve společnosti. Tato moc musí konečně patřit suverénním občanům technologizované společnosti.

Náš Technologický pilíř podporuje ambiciózní plán na dosažení technologické suverenity: právo a schopnost občanů a demokratických institucí rozhodovat o technologiích a jejich inovacích podle vlastního rozhodnutí.

Digitální společenství

Zřízení Digitálního společenství v Evropě bude čelit síle monopolů platforem:

  • posílením předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR) a elektronickém soukromí (ePrivacy) s cílem omezit nedobrovolné získávání údajů,
  • prosazením povinné interoperability mezi platformami a přenositelnosti dat,
  • pajištěním přísnějších antimonopolních zákonů EU a lepším vymáhání práva a
  • zavedením konceptu Datových svazů pro kolektivní zastoupení.

Jeho infrastrukturu vytvoří:

  • zpřístupnění a demokratizace algoritmických procesů automatizovaného rozhodování (často nesprávně označovaných jako „umělá inteligence (AI)“),
  • dekomodifikace dat zřízením veřejných datových společenstev,
  • vytvoření rámce digitálních práv pro občany a
  • podpora alternativních obchodních modelů k demokratizaci ekonomických struktur, jako jsou platformová družstva.

Demokratizace inovací

Rozhodování o technologiích by neměla být nezvratně delegována na technokraty, korporace a technologické monopoly – Evropa to může a musí dělat lépe.

Politiky navržené v DiEM25 vyžadují nové instituce a participativní správu technologií. Zahrnují rozvoj technologického občanství v 21. století, založeného na zásadách, jako společně sdílené statky, schopnost samoorganizace a rozvoj obranných sil občanů a demokratických institucí.

Demokratizace inovací v rámci technologického pilíře zajišťuje, že znalosti jsou sdíleny tak, aby z nich mělo prospěch co nejvíce lidí. Bude zahrnovat obrácení trendu socializace nákladů při privatizaci výnosů z inovací a zrušení monopolistických přístupů k inovacím.

Přečtěte si naše politiky