Nový úděl pro Evropu

Evropa je sužována chronickou krizí: dluhy, banky, chudoba, investice a nedobrovolná migrace. Záměrem hnutí DiEM25 je sjednotit progresivní síly celé Evropy s cílem najít řešení těchto krizí a mobilizovat je, aby se tato řešení stala realitou.#diem25 #EuropeanNewDeal


Krize? Jaká krize?

Po celá léta establishment EU předstíral, že krize skončila, a blahopřejíce si k vyřešení problémů, které způsobili především oni.

Ale krize nikdy neskončila. Naopak, prohloubila se.

Nedobrovolná nezaměstnanost byla hořkou cenou za úsporná opatření a desetiletí čistých nulových veřejných investic do našich komunit, našich měst a našeho kontinentu.

Protekcionismus však není řešením. Ústup k národnímu státu nemůže vyřešit výzvy, kterým čelí Evropa jako kontinent a lidstvo na celé planetě.

Nedobrovolná migrace je další výsledkem krize, protože Evropané se stěhují, protože musí. Bez pracovních míst a vyhlídek doma žádné další možnosti nezbývají.

Zdi a ploty však nejsou řešením. Pouze sdílené investice mohou ukončit krizi nejistoty a přivést naše společenství opět dohromady.

Naše řešení


Všichni Evropané by měli mít právo na základní zboží (např. výživa, přístřeší, doprava, energie) ve své domovské zemi, spolu s právem na placenou práci přispívající k udržení svých komunit při pobírání mzdy na živobytí, na slušné sociální bydlení, na vysoce kvalitní zdraví a vzdělávání a udržitelné životní prostředí.


Budoucnost Evropy závisí na schopnosti využít bohatství, které se v Evropě hromadí, a proměnit je v investice pro zelené, udržitelné a inovativní hospodářství. Spíše než zdůrazňování evropské „konkurenceschopnosti“ podporujeme růst produktivity všude v zelených odvětvích.Ve stále více digitalizované ekonomice se vyrábí společně, zatímco její výnosy jsou nadále privatizovány. Jak se Evropa stává technologicky vyspělejší, musí provádět politiky sdílení dividend vyplývajících z této digitální práce mezi občany, aby bylo zajištěno sdílení výhod plynoucích z inovací digitalizace a automatizace.


Evropské ekonomiky stagnují, protože makroekonomické řízení bylo příliš dlouho svěřeno nikomu se nezodpovídajícím technokratům. Je nejvyšší čas, aby bylo makroekonomické řízení plně demokratizováno a dáno pod dohled svrchovaných lidí.

Naše politiky

Zkrocení financí prostřednictvím regulace bankovnictví a zřízení nové veřejné digitální platební platformy, která ukončí monopol bank nad evropskými platbami.

Ukončení prekarizace prostřednictvím programu boje proti chudobě, programu sociálního bydlení a programu záruk zaměstnání.

Ozdravení eura a záchrana eurozóny vyžadují ukončení sebezničujících úsporných škrtů a minimalizaci nákladů na její rozpad v případě, že nastane.

Celoevropská koordinace mezi eurozónou a mimo eurozónu za účelem maximalizace obnovy Evropy, optimalizace hospodářských a sociálních výsledků v celé Evropě a řešení hlavních environmentálních a socioekonomických příčin nedobrovolné migrace.

Zelené investice sjednocující operace centrálního bankovnictví s programy veřejných investic a novými veřejnými platformami pro digitální platby.

Bude zavedena univerzální základní dividenda za účelem demokratizace hospodářské sféry a vytvoření cesty k post-kapitalistické ekonomice.

Stáhněte si celý dokument o politikách Stáhněte si shrnutí