Mülteciler

Avrupalılar ve onların seçilmiş temsilcilerinden AB-Türkiye Mülteci Anlaşması’ndan ve yabancı düşmanlarıyla aşırı milliyetçileri memnun edecek şekilde insan hayatını ve temel insancıl ilkeleri kurban eden AB uygulamalarından vazgeçmeye davet ediyoruz!#diem25 #StopTheDeal


AB-Türkiye Anlaşması utanç verici

20 Mart 2016’da tartışmalı AB-Türkiye Anlaşması yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren Yunanistan’a gelen tüm mülteci ve sığınmacıların -kibarca söylenirse-  “yeni düzensiz göçmenlerin” Türkiye’ye iade edileceği açıklandı. 

AB-Türkiye Anlaşması utanç verici. Avrupa’nın hızla ruhunu kaybettiğini gösterir. Avrupa aslında Türkiye’ye, Avrupa’nın mültecilere karşı sorumluluklarını azaltmasını sağlamak adına rüşvet veriyor. Dünyanın geri kalanına ise, savaşın dehşetinden, zulümden ve tehlikeli bir yolculuktan kurtulabilen savunmasız erkek, kadın ve çocukların sığınma başvurularının reddedileceğine işaret ediyor.

Bu şekilde olmak zorunda değil. DiEM25 olarak, umutsuz ihtiyaç içinde Avrupa’ya gelmek isteyen milyonlarca insanın hayatını potansiyel olarak iyileştirecek bu anlaşmayı başlatacak benzersiz bir yasal işlemin arkasındayız.

Mültecilerin Avrupa’da korunma istemek için yasal yolları yoktur.

Şabir İkbal Olayı

Bu dayanışma eylemi Şabir’in hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Bir Hristiyana yardım ettiği için, sapkın olarak etiketlendi ve kasabasından kaçmak zorunda kaldı. Ailesinin birkaç üyesi ve yakın çevresi, aşırılık yanlıları tarafından öldürüldü. Karısı ve çocukları saklandılar. Şabir eve dönerse, aşırılık yanlıları onu kesinlikle öldürmeye çalışacaklar.

Babasının da öldüğü korkunç bir yolculuğun ardından Şabir, Mart 2016’dan beri bulunduğu Lesvos, Yunanistan’da bir arafta kalma sürecinde yaşıyor. Sığınma talepleri reddedildi, AB-Türkiye anlaşması uyarınca sınır dışı edilmeyi bekliyor.

Şabir’in davası tamamı utanç verici olan bu anlaşmayı alaşağı edebilir

Önde gelen İspanyol eski yolsuzlukla mücadele savcısı Carlos Jiménez Villarejo başkanlığındaki İspanya ve Yunanistan’dan bir gönüllü grubu, Şabir’i kurtarmak için çaba harcıyor. 29 Kasım 2016’da Avrupa Adalet Divanı’nda yasal işlem başlattılar. Amaçları: AB-Türkiye Anlaşmasını feshettirmek ve Şabir ile binlerce insanın sınır dışı edilmesini önlemek. 

Bu dava başarılı olursa, bir erkeğin hayatını kurtarmaktan çok daha fazlasını yapacak: AB-Türkiye Anlaşmasını bir kez ve herkes için bozabilir.

Dilekçemizi imzala Temsilcinize yazın